เครื่องชาร์จถ่านเร็ว 2ชม. พร้อมถ่าน AA 2550mAh 4 ก้อน+eneloop Pro AA 2550mAh 4 ก้อน

รหัสสินค้า : Combo Set 8

1,650.00 ฿

สินค้าหมด

สินค้าชุดนี้ประกอบด้วย

1.เครื่องชาร์จพร้อมถ่าน eneloop pro AA 2550mAh 4 ก้อน 

2.ถ่านชาร์จ eneloop Pro AA 2550mAh แพ็ค 4 ก้อน จำนวน 1 แพ็ค 

**ชุดนี้จะได้ถ่านชาร์จขนาด AA 2550mAh จำนวน 8ก้อน


คำแนะนำการใช้งานเครื่องชาร์จ

1. เครื่องชาร์จรุ่นนี้สามารถชาร์จถ่านได้ทั้งขนาด AA และ AAA ได้ครั้งละ 1-4 ก้อน

2. ใส่ถ่านชาร์จให้ถูกต้องโดยให้ขั้ว (+) และขั้ว (-) ของถ่าน กับ ขั้ว (+) และขั้ว (-) ของเครื่องชาร์จ

ใส่ถ่านชาร์จจากขั้ว (-) ก่อนแล้วใส่ขั้ว (+) ให้ขั้วของถ่านชาร์จสัมผัสกับขั้วของเครื่องชาร์จ

3. เสียบเครื่องชาร์จเข้ากับปลั๊กไฟมาตรฐาน 100-240V AC

- ไฟ LED สีเขียวจะติดขึ้นโดยเรียงจากด้านซ้ายไปขวา ประมาณ 3 วินาที ก่อนที่จะเริ่มชาร์จ ระบบจะทำการประเมินสถานะของถ่านชาร์จ

4. เครื่องชาร์จจะแสดงสถานะการชาร์จด้วยไฟ LED

- ไฟ LED จะสว่างขึ้นตามควมจุของถ่านที่ยังคงเหลืออยู่

- ไฟ LED จะชาร์จตามกระบวนการชาร์จดังนี้

*** ไฟสีแดง หมายถึง เครื่องทำการชาร์จประจุไฟหรือประจุไฟคงเหลือที่เริ่มทำการชาร์จอยู่ที่ 20 % หรือน้อยกว่า

*** ไฟสีเหลือง หมายถึง เครื่องทำการชาร์จประจุไฟหรือประจุไฟคงเหลือที่เริ่มทำการชาร์จอยู่ที่ 20% ถึง 80%

*** ไฟสีเขียว หมายถึง เครื่องทำการชาร์จประจุไฟหรือประจุไฟคงเหลือที่เริ่มทำการชาร์จอยู่ที่ 80% ขึ้นไป

*** ไฟดับ หมายถึง การชาร์จเสร็จสมบูรณ์ 100 %

*** ไฟกระพริบเป็นสีเหลือง หมายถึงถ่านชาร์จมีปัญหา

*** ไฟกระพริบเป็นสีแดง หมายถึง ถ่านที่นำมาชาร์จไม่ใช่ถ่านที่สามารถชาร์จได้

- ไฟแสดงสถานะการชาร์จนั้นเป็นเพียงโดยประมาณเท่านั้น ระยะเวลาในการชาร์จจะแตกต่างกันไปตามสถานะของถ่านชาร์จและสภาพแวดล้อมการชาร์จ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ชาร์จจนไฟ LED ดับลง จึงจะหมายถึงการชาร์จเสร็จสมบูรณ์


******ระยะเวลาในการชาร์จโดยประมาณ

ถ่านชาร์จขนาด AA

- ถ่านชาร์จ AA 2400 - 2500mAh ชาร์จ 1-2 ก้อน ระยะเวลาในการชาร์จประมาณ 2 ชั่วโมง

- ถ่านชาร์จ AA 2400 - 2500mAh ชาร์จ 3-4 ก้อน ระยะเวลาในการชาร์จประมาณ 4 ชั่วโมง

- ถ่านชาร์จ AA 1900 - 2000mAh ชาร์จ 1-2 ก้อน ระยะเวลาในการชาร์จประมาณ 1.5 ชั่วโมง

- ถ่านชาร์จ AA 1900 - 2000mAh ชาร์จ 3-4 ก้อน ระยะเวลาในการชาร์จประมาณ 3 ชั่วโมง

- ถ่านชาร์จ AA 950 - 1000mAh ชาร์จ 1-2 ก้อน ระยะเวลาในการชาร์จประมาณ 0.75 ชั่วโมง

- ถ่านชาร์จ AA 950 - 1000mAh ชาร์จ 3-4 ก้อน ระยะเวลาในการชาร์จประมาณ 1.5 ชั่วโมง


ถ่านชาร์จขนาด AAA

- ถ่านชาร์จ AAA 900 - 950mAh ชาร์จ 1-2 ก้อน ระยะเวลาในการชาร์จประมาณ 2 ชั่วโมง

- ถ่านชาร์จ AAA 900 - 950mAh ชาร์จ 3-4 ก้อน ระยะเวลาในการชาร์จประมาณ 4 ชั่วโมง

- ถ่านชาร์จ AAA 750 - 800mAh ชาร์จ 1-2 ก้อน ระยะเวลาในการชาร์จประมาณ 1.5 ชั่วโมง

- ถ่านชาร์จ AAA 750 - 800mAh ชาร์จ 3-4 ก้อน ระยะเวลาในการชาร์จประมาณ 3 ชั่วโมง

- ถ่านชาร์จ AAA 550 - 650mAh ชาร์จ 1-2 ก้อน ระยะเวลาในการชาร์จประมาณ 1.25 ชั่วโมง

- ถ่านชาร์จ AAA 550 - 650mAh ชาร์จ 3-4 ก้อน ระยะเวลาในการชาร์จประมาณ 2.5 ชั่วโมง

**ข้อควรระวัง

1.กรุณาใช้เครื่องชาร์จกับถ่านชาร์จ Panasonic ชนิด นิเกิล เมทัล ไฮดราย

2.ห้ามใช้กับถ่านประเภทอื่นที่ไม่ใช่ถ่านชาร์จ

3.อย่าให้เครื่องชาร์จเปียกน้ำ

4.ใช้เครื่องชาร์จในอาคารและสถานที่แห้ง

5.ห้ามให้เครื่องชาร์จถูแสงแดดโดยตรง

6.หากตรวจพบความเสียหายของเครื่องชาร์จ ห้าม! นำเครื่องชาร์จมาใช้งาน

#K-KJ55HCC40T #เครื่องชาร์จ #ถ่านชาร์จ #panasonic #อุปกรณ์กล้อง #กล้องและโดรน